B2asc

UrbanMining

B2ASCImagesliders

Urban Mining

De sloop of renovatie van een gebouw biedt vaak grote mogelijkheden voor het hergebruik van bouwmaterialen.

Het hergebruik, of bij eventuele schade van de materialen de recyclage, voorkomt het verdere uitputten van natuurlijke rijkdommen om nieuwe producten te maken. Daardoor krijgt bouwmateriaal een tweede leven en kan het zelf als nieuwe grondstof worden gebruikt. Doordat afval en transport daarbij worden beperkt, is dit een doeltreffende manier om het milieu te beschermen.

 

De termen "selectief slopen" en "duurzaamheid" zijn reeds geruime tijd trending in de sloopwereld. In de praktijk beperkt zich dit op heden echter veelal tot het recycleren van enkele courante afvalstromen zoals betonpuin, baksteenpuin, schroot, gipskarton, ... . Om de doelstellingen beschreven in de Green Deal Circulair Bouwen mee te helpen verwezenlijken, is BASC sinds 2020 gestart met de opmaak van hergebruikinventarissen. Om hergebruik mogelijk te maken, dient het slopen in vele gevallen eerder als demonteren uitgevoerd te worden. 

 

Het doel van de opmaak van een hergebruikinventaris is het in beeld brengen van de herbruikbare materialen die aanwezig zijn in de gebouwen.

Tijdens de opmaak van de hergebruik inventaris wordt voor elk element de evaluatie gemaakt op welke maniet hergebruik mogelijk is, en in welke fase de demontage bij voorkeur gebeurt. De eigenlijk recuperatiewerkzaamheden kunnen in verschillende fasen plaatsvinden, waarbij een 3-tal fasen te onderscheiden zijn:

  1. Voor-ontmantelingsfase: voorafgaand aan de start van de sloopwerken
  2. Ontmantelingsfase: eerste fase van de sloopwerken waarbij de gebouwen "gestript" worden
  3. Sloopfase: zwaardere (machinale) sloopwerken. 

Hergebruik

Hergebruik

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • We overlopen samen met de bouwheer en architect de wensen en de scope van de geplande renovatie of nieuwbouwwerken.
  • We maken een rondgang waarbij we de diverse elementen opzoeken die mogelijk voor hergebruik in aanmerking komen.
  • We bezorgen u een hergebruikinventaris met o.a. een fiche per mogelijk te hergebruiken materiaal.
  • We verlenen advies omtrent hergebruik of hoogwaardige recyclage tijdens de werkzaamheden.
  • We bezorgen u een eindverslag op basis van de door de aannemer gerecupereerde of hoogwaardig gerecycleerde materialen.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan.