B2asc

Sloopopvolgingsplan

B2ASCImagesliders

Sloopopvolgingsplan

Selectief slopen en sloopopvolging

Een sloopopvolgingsplan heeft als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken, alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan vervangt de vroegere sloopinventaris, en bevat daarenboven ook een destructieve asbestinventaris.

 

Wanneer we gebouwen en constructies geheel of gedeeltelijk afbreken, ontstaan allerhande materialen die we rechtstreeks of onrechtstreeks na verwerking kunnen hergebruiken of recycleren.

De kwaliteit van de materialen bepaalt welke we nog kunnen gebruiken om nieuwe gebouwen op te trekken of in andere toepassingen. Om materialen te kunnen herbruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen.

Dit is alleen mogelijk als we gebouwen en constructies selectief slopen. De verschillende afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld en/of achteraf goed uitgesorteerd. Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

De aannemer die selectief sloopt verwijdert eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton). Pas dan sloopt hij de constructie. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen is wettelijk verplicht.

sloopopvolgingsplan

sloopopvolgingsplan

WANNEER IS EEN SLOOPOPVOLGINGSPLAN VERPLICHT?

  • alle niet-residentiële gebouwen, wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³ 
  • voor residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.
  • afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen, als het volume aan puin dat vrijkomt bij de geplande werken groter is dan 250 m³.

 

Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

 

WAT ZIJN UW VOORDELEN

Wanneer er afbraakwerken worden uitgevoerd aan constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, dient de traceerbaarheidsprocedure gevolgd om het puin als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin als LMRA (laag milieu risico puin) tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt u hoog oplopende meerprijzen.

 

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN

  • B²ASC heeft erkende sloopdeskundigen, die dit voor u snel en deskundig kunnen opmaken voor een correcte prijs.
  • Wij zorgen voor de conformiteitsverklaring
  • Wij doen het controlebezoek en maken het controleverslag op

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan.