B2asc

Sloop

B2ASCImagesliders

Sloop

Slopen noemen ze wel eens omgekeerd bouwen, maar gezien de huidige milieuwetgeving is dit niet zo evident en brengt dit de nodige risico's met zich mee. Dit kan zich in uw project vertalen in stilstand of vertraging van de werken, bijkomende kosten en dit heeft mogelijk ook juridische gevolgen.

 

BASC stelt zijn ervaring en kennis ten dienste van bouwheren, architecten en studiebureau's om deze onaangename verrassingen te vermijden. BASC zorgt voor een allesomvattende dienstverlening voor wat betreft de geplande sloopwerkzaamheden. Een goed sloopmanagement vereist immers gespecialiseerde kennis op diverse gebieden, variërend van bodemsanering, asbestsanering, specifieke gevaarlijke afvalstoffen, streekgebonden vervuilingen, diverse plaatselijke wetgevingen, … .

 

 

Sloopcoördinatie

Sloopcoördinatie

WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN

 • opmaak van uw asbestinventaris, conform KB van 16 maart 2006
 • opmaak sloopinventaris voor alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloopwerken
 • sloopopvolgingsplan uitwerken waarbij de gegevens uit de asbest- en sloopinventaris geïntegreerd worden. Het sloopopvolgingsplan is opgemaakt conform de richtlijnen van Tracimat en BREEAM.
 • opmaak en indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de sloopwerken bij het omgevingsloket
 • opmaak van uw sloopdossier (administratief en technisch lastenboek, meetstaat, aangepaste plannen)
 • opstellen raming van de geplande sloopwerken
 • uitsturen prijsvragen naar diverse (in onderling overleg gekozen) aannemers, controle op de offertes en advies bij de contractvorming
 • coördinatie van de werken, werfvergadering en verslaggeving aan de verschillende partijen
 • advies aan de bouwheer en aannemer op vlak van selectieve sloop en hoogwaardig hergebruik van diverse afvalstromen
 • nazicht van de maandelijkse vorderingsstaten
 • organisatie van de voorlopige oplevering en opstelling van het opleveringsverslag
 • controle op de afhandeling van eventuele opleveringspunten en opstellen van het dossier selectieve sloop na uitvoering van de werken

 

UW VOORDELEN

 • een deskundige aanpak van uw project
 • vermijden van discussies en vertragingen tijdens de sloopwerken
 • bewaking van uw budget tijdens de uitvoering en bijsturing waar nodig
 • geen zorgen bij de opvolging

 

TYPE PROJECTEN

sloop van particuliere, residentiële of industriële projecten

ontmanteling van bestaande gebouwen

bekijk hier onze referenties

 

INTERESSANTE LINKS

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Traceerbaarheidsprocedure Tracimat

Ministrieel Besluit eenheidsreglement gerecycleerde granulaten