B2asc

Bedrijventerreinen

B2ASCImagesliders

Bedrijventerreinen

U wil infrastructuur aanleggen op een nieuw, bestaand of verouderd bedrijventerrein of wetenschapspark?

Het Vlaams Gewest verleent via het Agentschap Innoveren en Ondernemen subsidies aan publieke en private vastgoedontwikkelaars voor de aanleg en herontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Deze subsidies kunnen betrekking hebben op:

 • Het studiewerk dat noodzakelijk is om probleemgebonden bedrijventerreinen terug naar de markt te brengen
 • De investeringen voor aanleg van o.a. wegenis, nutsvoorzieningen, groen- en waterbuffers

 

Het bedrag van de subsidies kan varieert tussen de 50% voor brownfields en 70% voor verouderde bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

U bent eigenaar van een verouderde industriële site en wenst deze opnieuw te ontwikkelen, maar weet niet bij wie u terecht kan of welke stappen u moet ondernemen. We ...

 • screenen uw project op de subsidiemogelijkheden.
 • begeleiden u bij de opmaak van uw masterplan voor de volledige site.
 • begeleiden u bij de opmaak van het aanvraagdossier.
 • treden op als contactpersoon naar de overheid die de subsidies verleent.
 • volgen voor u de werkzaamheden op.
 • volgen de financiële afrekening van het dossier op.

 

UW VOORDELEN

 • een garandeerde, deskundige aanpak van uw project
 • de bewaking van uw budget tijdens de uitvoering en bijsturing waar nodig
 • u bent volledig ontzorgd van de opvolging

 

​TYPE PROJECTEN

 • brownfields - 50% subsidies
 • verouderde bedrijventerreinen - 70% subsidies

 

INTERESSANTE LINKS

Agentschap Innoveren & Ondernemen - Bedrijventerreinen