B2asc

Tracimat

B2ASCImagesliders

SLOOPBEHEERORGANISATIE

Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie en een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Tracimat attesteert het selectieve sloopproces en gaat via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

SLOOPOPVOLGINGSPLAN / TRACIMAT

SLOOPOPVOLGINGSPLAN / TRACIMAT

WAT ZIJN UW VOORDELEN?

Wanneer afbraakwerken worden uitgevoerd aan constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, dient de traceerbaarheidsprocedure gevolgd om het puin als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin als LMRA (laag milieu risico puin) tegen een lagere kostprijs verwerkt worden en vermijdt u hoog oplopende meerprijzen.

 

CONFORMITEITSVERKLARING SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Als bouwheer gaat u afbraakwerken uitvoeren? Hiervoor heeft u een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig wanneer het puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard.

Het wordt opgesteld door een bij Tracimat aangesloten deskundige, wat wij als deskundige van B²ASC zijn en dit volgens de procedure “Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag”.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraakwerken. Ook worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit sloopopvolgingsplan dient vervolgens conform verklaard te worden. Een conformiteitsverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

 

Hoe vraag ik een conformiteitsverklaring aan?

De conformiteitsverklaring wordt aangevraagd door de deskundige van B²ASC via het digitaal platform van Tracimat.

Hiertoe dient eerst het sloopopvolgingsplan door de deskundige geregistreerd te worden op het digitaal platform. Eénmaal geregistreerd kan de conformiteitsverklaring aangevraagd worden.

 

Controlebezoek en controleverslag

Indien het project de afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een volume van meer dan 1000 m³, dient er tijdens (bij voorkeur op het einde van) of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden.

Dit controlebezoek (en bijhorend controleverslag) wordt uitgevoerd door een deskundige van B²ASC. Dit gebeurt conform de bepalingen zoals vastgelegd in de standaardprocedure Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

Wij laden het controleverslag op via het digitaal platform van Tracimat. Na goedkeuring ontvangt de aannemer de verwerkingstoelating en kan hij zijn puin storten als LMRA.

 

Sloopattest

Als de sloop- en afbraakwerken zijn afgerond, dient de aannemer dit te melden aan Tracimat en kan u vervolgens een sloopattest aanvragen. Een kopie hiervan moet bezorgd worden aan de opdrachtgever.

Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie over de sloopmaterialen aan het licht komt, dient u dit als aannemer onmiddellijk te melden aan Tracimat, de bouwheer en de deskundige van B²ASC.

 

Nuttige links 

Wie is Tracimat?

Selectief slopen & sloopopvolging