B2asc

Luchtmeting

B2ASCImagesliders

Luchtmeting

Met behulp van luchtmetingen kan de concentratie aan asbestvezels in de lucht bepaald worden. 

 

Aangezien het inademen van asbestvezels kan leiden tot diverse kankers, dienen dagelijks luchtmetingen uitgevoerd te worden tijdens asbestverwijderingswerken. De bekomen resultaten dienen getoetst te worden aan de wettelijk bepaalde maximale grenswaarden. Bijkomend kunnen de resultaten van de luchtmetingen de asbestverwijderaar toelaten de nodige (bijkomende) voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te nemen.

Luchtmeting

Luchtmeting

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • We voeren ter plaatse luchtmetingen uit tijdens een 4-uur durende meetsessie.
  • De bemonsterde filters worden geanalyseerd op schadelijke vezels, conform de norm NBN T96-102.
  • Na deze analyse stellen we een verslag op. U mag dit verslag de volgende werkdag verwachten.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan.