B2asc

Asbestinventaris

B2ASCImagesliders

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. Voor elk materiaal waar asbest in aangetroffen is geeft de asbestinventaris een advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

 

Er zijn twee soorten asbestinventarissen; een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

  1. Een destructieve asbestinventaris wordt opgemaakt bij geplande werken (renovatie/sloop). Conform het KB van 16 maart 2006 dient elke werkgever dit te laten opmaken voorafgaand aan de geplande werkzaamheden. In Vlaanderen dient onder bepaalde voorwaarden een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden, en maakt de asbestinventaris deel uit van dit sloopopvolgingsplan.
  2. Een niet-destructieve (of wettelijke) asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van de verplichting voor elke werkgever (sinds 01/01/1995) om een asbestinventaris op te stellen. Hierbij worden de gebouwen visueel geinspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.  

 

Tijdens een plaatsbezoek worden van de aangetroffen asbestverdachte materialen monsters genomen om de mogelijke aanwezigheid van asbest aan te tonen. Deze monsters worden geanalyseerd in een door het FOD WASO erkend laboratorium. De inspectie en de keuze van te nemen monsters berust op een grondige kennis van asbesthoudende toepassingen en van de veelheid aan materialen die zeker géén asbest bevatten.

 

Asbestinventaris

Asbestinventaris

WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN

  • We komen langs voor een rondgang om de asbesthoudende materialen op te sporen.
  • We nemen voor u stalen van asbestverdachte materialen en laten deze analyseren in een erkend laboratorium.
  • We bezorgen u een gedetailleerde en gebruiksvriendelijke asbestinventaris op conform KB van 16 maart 2006.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan.