B2asc

Sloopbestek

B2ASCImagesliders

Sloopbestek

Bij bouwwerken wordt er standaard een bestek opgemaakt door een architect. In het geval van sloopwerken is dit veel minder het geval, hoewel dit vele voordelen met zich meebrengt.

Net zoals bij nieuwbouwwerken is een grondige voorbereiding van de geplande werkzaamheden immers een must om een vlotte uitvoering mogelijk te maken.

                            

Het is een algemene misvatting dat een sloopopvolgingsplan het bestek is voor de sloopwerken. Hoewel het sloopopvolgingsplan een zeer goed vertrekpunt is om het selectief slopen mogelijk te maken, dient dit aanzien te worden als bijlage van een bestek. Het sloopopvolgingsplan focust zich immers voornamelijk op de afvalstoffen die vrijkomen bij de sloopwerken, en niet op de administratieve en specifiek technische voorwaarden van de sloopwerken.

Een sloopbestek omvat immers een administratief en technisch lastenboek, een meetstaat en (beperkte) sloopplannen. In deze documenten worden projectspecifieke voorwaarden opgenomen zoals de uitvoeringsmethode, beschrijving tijdelijke schoringen, fasering, uitvoeringstermijn, administratieve bepalingen, ... . 

 

 

 

 

Sloopbestek

Sloopbestek

Wat kunnen we voor u betekenen

B²ASC maakt, op basis van een sloopopvolgingsplan, uw projectspecifiek sloopbestek op.

 

Hiervoor wordt tijdens een eerste, verkennende gesprek de scope van het project besproken. Dit omvat niet enkel de sloopwerken, maar tegelijk de geplande bouwwerken. In functie van de nieuwbouwwerken worden immers specifieke voorwaarden opgenomen in het sloopbestek (bvb. breken van slooppuin voor hergebruik tijdens bouwfase, wijze van tijdelijke schoringsconstructies, fasering en timing, al dan niet aanvullen van opgebroken ondergrondse constructies ...).

 

Indien gewenst organiseren wij de aanbesteding en worden de prijsvragen uitgestuurd naar diverse (in overleg met de bouwheer besproken) aannemers.

 

Op vraag van de bouwheer kunnen we ook de coördinatie van de sloopwerken uitvoeren.

 

Wat zijn uw voordelen

  • Een bestek opgesteld met kennis van de praktijk (gezien onze jarenlange ervaring als projectleider bij diverse sloop- en asbestverwijderingsbedrijven).
  • Uniforme en eenvoudig te vergelijken offertes van aannemers.
  • Goedkopere offertes door het gericht aanschrijven van aannemers (gezien onze kennis van de aannemersmarkt).
  • Kostenbesparing bij uw nieuwbouwwerken.
  • Vermijden van meerkosten en vertragingen tijdens de sloopwerken.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan.