B2asc

Asbestverwijdering

B2ASCImagesliders

Subsidies asbestverwijdering

Het veilig en correct verwijderen van asbesthoudende toepassingen brengt de nodige kosten met zich mee.

 

In Vlaanderen zijn er diverse instanties die hiervoor subsidiemogelijkheden uitgewerkt hebben.

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Particulieren

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens renovatiewerken, verhoogt Fluvius sinds 2021 het bestaande premiebedrag voor dak- of buitenmuurisolatie met 8,00 €/m².

Alle voorwaarden voor deze premie kan u hier terugvinden.

 

Verder kunnen lokale besturen (in samenwerking met OVAM) diverse projecten organiseren om asbestverwijdering te ondersteunen. Via deze link kunt u nakijken of er in uw gemeente/stad al projecten lopen en door wie deze georganiseerd worden.

 

Lokale besturen en ondernemingen

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens renovatiewerken, verhoogt Fluvius sinds 2021 het bestaande premiebedrag voor dak- of buitenmuurisolatie met 8,00 €/m².

Alle voorwaarden voor deze premie kan u hier terugvinden.

 

Asbestverwijdering bij leegstaande bedrijfsruimten

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen bij sloop- of renovatiewerken van leegstaande bedrijfsruimten in Vlaanderen, is er de mogelijkheid om tot 90% van de asbestverwijderingkost gesubsidieerd te krijgen. Meer informatie omtrent dit Vlaams decreet kunt u hier terugvinden.

 

Scholen

Vlaamse scholen kunnen de opmaak van hun asbestinventaris en een gedeelte van de verwijderingskost van asbesttoepassingen laten subsidiëren.

Meer informatie omtrent deze subsidieregeling kan u hier terugvinden.

 

Land- en tuinbouwbedrijven

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van stallen met asbestdaken.

Meer informatie omtrent deze steunmaatregelen kunt u hier terugvinden.