B2asc

Asbestverwijdering

B2ASCImagesliders

Subsidies asbestverwijdering

Het veilig en correct verwijderen van asbesthoudende toepassingen brengt de nodige kosten met zich mee. In Vlaanderen zijn er diverse instanties die hiervoor subsidiemogelijkheden uitgewerkt hebben.

B²ASC bv kan u begeleiden bij het aanvragen van onderstaande subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Particulieren

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens renovatiewerken, verhoogt de Vlaamse Overheid via Mijn Verbouw Premie het bestaande premiebedrag voor dak- of buitenmuurisolatie met 8,00 €/m².

Alle voorwaarden voor deze premie kan u hier terugvinden.

Verder kunnen lokale besturen (in samenwerking met OVAM) diverse projecten organiseren om asbestverwijdering te ondersteunen. Via deze link kunt u nakijken of er in uw gemeente/stad al projecten lopen en door wie deze georganiseerd worden. Deze ondersteuning kan gaan over :

   - ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers (bronophalingsproejct);
   - een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
   - een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Lokale besturen

​​​​​​​Als lokaal bestuur kunt u bij de OVAM onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen waarmee u asbestafbouwprojecten kunt organiseren voor uw inwoners.

​​​​​​​​​​​​De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidies via het Subsidiebesluit Lokale Besturen:
•    goedkope ophaling aan huis van asbestcementafval, in platenzakken of containers;
•    een groepsaankoop voor asbestinventarisattesten (nog niet beschikbaar)

Alle voorwaarden voor deze premie kan u hier terugvinden.

Ondernemingen

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen van netbeheerder Fluvius. 

Alle voorwaarden voor deze premie kan u hier terugvinden.

Scholen

Vlaamse scholen kunnen de opmaak van hun asbestinventaris en een gedeelte van de verwijderingskost van asbesttoepassingen laten subsidiëren.

Meer informatie omtrent deze subsidieregeling kan u hier terugvinden.

Zorgvoorzieningen

Vlaamse zorgvoorzieningen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.

Meer informatie omtrent deze subsidieregeling kan u hier terugvinden.

Land- en tuinbouwbedrijven

OVAM ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de ophaling van asbesthoudend afval van asbestdaken. Met het sectorprotocol landbouw kunnen land- en tuinbouwers beroep doen op de inzamelaar die de OVAM aanstelde om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen. Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. 

Meer informatie omtrent deze steunmaatregelen kunt u hier terugvinden.

Jeugdverenigingen

OVAM ondertsteunt lokaal erkende jeugdverenigingen bij de ophaling van asbestcement afval.

Meer informatie omtrent deze steunmaatregelen kunt u hier terugvinden.

Asbestverwijdering bij leegstaande bedrijfsruimten

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen bij sloop- of renovatiewerken van leegstaande bedrijfsruimten in Vlaanderen, is er de mogelijkheid om tot 30% van de asbestverwijderingkost gesubsidieerd te krijgen. Meer informatie omtrent dit Vlaams decreet kunt u hier terugvinden.