B2asc

Afbraakwerken

B2ASCImagesliders

Sloopsubsidies

In het kader van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor het slopen van gebouwen.

Binnen dit decreet kunnen private projectontwikkelaars genieten van 90 % subsidies voor alles wat te maken heeft met afbraakwerken van deze bedrijfsruimten (asbestverwijdering, afbraak bovengrondse en ondergrondse constructies, beschermingswerken en nivelleringswerken). Het decreet heeft als doel om ontwikkelaars te stimuleren bepaalde verwaarloosde bedrijfsruimten toch te kopen om te herontwikkelen en zo geen extra open ruimte aan te snijden.

Subsidies afbraakwerken

Subsidies afbraakwerken

VOORWAARDEN

 • De bedrijfsruimte moet minimaal 5 are groot zijn.
 • De eigenaar mag maximaal 2 jaar eigenaar zijn van de gebouwen.
 • De gebouwen moeten opgenomen zijn op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
 • Er moet een sloopvergunning zijn.
 • Er moet een omgevingsvergunning zijn.

 

​WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN

 

We maken uw subsidiedossier van A tot Z:

 • opmaak van een administratief lastenboek
 • opmaak van een technisch lastenboek
 • opmaak van een sloopopvolgingsplan (inclusief destructieve asbestinventaris)
 • opmaak van aangepaste plannen
 • opmaak van een meetstaat
 • we verdelen uw dossier al dan niet in loten en zorgen voor de aanbesteding
 • controle van offertes en advies bij contractvorming
 • opmaak gunningsdossier en indienen bij de bevoegde instanties
 • indien gewenst nemen we de coördinatie van de sloopwerken ook op ons